602 727 487
Půjčovna  

Cement

Cement

Cement patří mezi hydraulické maltoviny. Proces tvrdnutí probíhá i pod vodou a po zatvrdnutí je cementový kámen prakticky nerozpustný ve vodě. Pevnosti zatvrdlého materiálu dosahují podle kvality cementu a při použití vhodného druhu a granulometrii plniva hodnot 35 MPa až 50 MPa, ve výjimečných případech dokonce 80 MPa.

Pojem sádra zahrnuje technologicky podobná vzdušná pojiva, která se připravují odvodněním sádrovce. Podle stupně dehydratace vznikají sádry s různou rychlostí tuhnutí.

Správná volba pojiva je nezbytná pro zdárný průběh stavby.


Dodavatelé


Nabízíme sortiment převážně od následujících dodavatelů a výrobců:

Cement Hranice