602 727 487
Půjčovna   Půjčovna obytných vozů  

Akce! Cement 32,5 R Hranice 25kg

Akce! Cement 32,5 R Hranice 25kg

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení Směsný cement EN 197-1 – CEM V/A (S-V) 32,5 R.

  • portlandský slínek (K)
  • granulovaná vysokopecní struska (S)
  • křemičitý popílek (V)
  • síran vápenatý
  • přísady
Publikováno 26.6.2019